Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury

Architekci Olsztyn - Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury działają na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 1995 roku.

W zakres działalności firmy wchodzą usługi projektowe obejmujące prace z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki, projekty architektoniczne, projekty wnętrz, prowadzenie inwestycji oraz grafikę reklamowa i użytkową.

Ponadto stale współpracujemy z firmami branżowymi w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., elektroenergetyki, dróg i zagadnień przyrodniczych itp.

Od 1 stycznia 1995 r. wykonaliśmy ok. 140 uchwalonych opracowań z zakresu planowania przestrzennego /w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast/ oraz projekty wielobranżowe na ok. 40 tys. m2 powierzchni netto budynków o kubaturze ok. 150 tys. m3.